فلفل سبز آرنگ
فلفل سبز آرنگ
62,500 ریال
سبزی سبز آرنگ
سبزی سبز آرنگ
75,000 ریال
سبزی خشک  80گ کشت سبز
سبزی خشک 80گ کشت سبز
77,000 ریال
سبزی قورمه خشک کشت سبز
سبزی قورمه خشک کشت سبز
77,000 ریال
کاهو گل پونه
کاهو گل پونه
80,000 ریال
کرفس و جعفری گل پونه
کرفس و جعفری گل پونه
109,000 ریال
سبزی کلم پلو 400 گ گل پونه
سبزی کلم پلو 400 گ گل پونه
109,000 ریال
ترخون خشک 80گ کشت سبز
ترخون خشک 80گ کشت سبز
110,000 ریال
لوبیا سبز ظرفی 420گ گل پونه
لوبیا سبز ظرفی 420گ گل پونه
138,500 ریال
باقلا با پوست نوبر سبز 400 گرم
باقلا با پوست نوبر سبز 400 گرم
162,500 ریال
قرمه سبزی ویژه 400 گ گل پونه
قرمه سبزی ویژه 400 گ گل پونه
109,000 ریال
توپک سبزیجات 250 گ گل پونه
توپک سبزیجات 250 گ گل پونه
150,000 ریال
باقلا لپه نوبر سبز 400 گرمی
باقلا لپه نوبر سبز 400 گرمی
239,500 ریال
سبزی قرمه سبزی گل پونه
سبزی قرمه سبزی گل پونه
109,000 ریال
باقلا تازه درجه1 گل پونه
باقلا تازه درجه1 گل پونه
229,000 ریال
تمشک 400 گ نوبر سبز
تمشک 400 گ نوبر سبز
498,500 ریال
گشنیزسلوفان کشت سبز
گشنیزسلوفان کشت سبز
65,000 ریال
کلم برگ گل پونه
کلم برگ گل پونه
109,000 ریال
نعناع خشک سلفونی 80گ کشت سبز
نعناع خشک سلفونی 80گ کشت سبز
93,000 ریال
سبزی آش گل پونه
سبزی آش گل پونه
109,000 ریال
سبزی کوکو گل پونه
سبزی کوکو گل پونه
109,000 ریال
سبزی خوردن آنیتا
سبزی خوردن آنیتا
149,000 ریال
سبزی پلوماهی گل پونه
سبزی پلوماهی گل پونه
109,000 ریال
نعنا جار کشت سبز
نعنا جار کشت سبز
64,000 ریال
سبزی قرمه سبزی تهرانی گل پونه
سبزی قرمه سبزی تهرانی گل پونه
109,000 ریال
آلبالو با هسته نوبر سبز 400 گرم
آلبالو با هسته نوبر سبز 400 گرم
157,500 ریال
توت فرنگی منجمد نوبر سبز
توت فرنگی منجمد نوبر سبز
157,500 ریال
شنبلیله خشک 80گ کشت سبز
شنبلیله خشک 80گ کشت سبز
77,000 ریال
سبزی سرخ شده 500گ سالی
سبزی سرخ شده 500گ سالی
108,000 ریال
سبزی گشنیز گل پونه
سبزی گشنیز گل پونه
109,000 ریال
اسفناج ایرانی 200گرمی آنیتا
اسفناج ایرانی 200گرمی آنیتا
133,000 ریال
کلم سر 400گ گل پونه
کلم سر 400گ گل پونه
138,500 ریال
پیازچه آنیتا
پیازچه آنیتا
180,000 ریال
جوانه ماش راوک
جوانه ماش راوک
ناموجود
تره فرنگی آنیتا
تره فرنگی آنیتا
ناموجود
نعنا خشک رامشه
نعنا خشک رامشه
ناموجود
بلک چری تره باکس
بلک چری تره باکس
ناموجود
توت فرنگی منجمد 400 گ کاله
توت فرنگی منجمد 400 گ کاله
ناموجود
سبزی کوکو 400گ کاله
سبزی کوکو 400گ کاله
ناموجود
سبزی کوکو نوبر سبز 400 گرم
سبزی کوکو نوبر سبز 400 گرم
ناموجود
موارد بیشتر
خانه ورود ثبت نام
0
سبد خرید
bookmark rocket phone